Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΡΜΑΤΟΣ (113)ΑΓΑΠΗ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΟΥ
.
ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΙΙ (Ε) (126)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ
.
ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΙΙ (Θ) (125)ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ
.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΡΟΟΔΟΥ (123)ΙΕΚ ΣΙΝΔΟΥ
.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΤΕΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (124)ΙΕΚ ΣΙΝΔΟΥ
.
ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Β1 (128)ΕΛΕΝΗ ΜΑΓΙΟΥ
.
ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Β2 (129)ΕΛΕΝΗ ΜΑΓΙΟΥ
.
Πρακτική Άσκηση (114)Θεοδώρα Δούκα
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ (121)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥΦΑΣ