Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Επιλογή Σχολής - Τμήματος

Σχολή - Τμήμα
  • ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΣΙΝΔΟΥ (2022-2023 EAPINO)  -  456 διαθέσιμα μαθήματα
  • Δημόσιο ΙΕΚ Σίνδου (2019-2020)  -  0 διαθέσιμα μαθήματα
  • Δημόσιο ΙΕΚ Σίνδου 2020-21  -  193 διαθέσιμα μαθήματα
  • ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2024  -  134 διαθέσιμα μαθήματα
  • ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-23 (2022-2023)  -  163 διαθέσιμα μαθήματα
  • ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-2024  -  133 διαθέσιμα μαθήματα