Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΡΔΕΥΣΗ (2021-2022102)ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ
ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (2021-2022106)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
.
ΑΣΚΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΕΩΡΙΑ (2021-2022105)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
.
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι (2021-2022108)ΕΛΠΙΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ - ΖΗΣΗ ΘΩΜΑΗ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΙΙ Θεωρία (2021-2022104)ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΘΕΩΡΙΑ (2021-2022107)ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΙΙ (Θ)  (2022-2023EAPINO110)ΦΑΝΗ ΠΕΡΣΑΚΗ
.
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΙΙ (Ε) (2022-2023EAPINO111)ΦΑΝΗ ΠΕΡΣΑΚΗ
.