Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Επιλογή Σχολής - Τμήματος

Σχολή - Τμήμα
  • ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΕΚ ΣΙΝΔΟΥ (2022-2023 EAPINO)  -  461 διαθέσιμα μαθήματα
  • Δημόσιο ΙΕΚ Σίνδου (2019-2020)  -  0 διαθέσιμα μαθήματα
  • Δημόσιο ΙΕΚ Σίνδου 2020-21  -  193 διαθέσιμα μαθήματα
  • ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-23 (2022-2023)  -  166 διαθέσιμα μαθήματα
  • ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-2024  -  143 διαθέσιμα μαθήματα